“I am bored!” – “Dosadno mi je !”

Zanimljivu aktivnost poslala je odgojiteljicama Marijani Slavica i Željki Lučev djevojčica Nera iz njihove Hokey Pokey skupine vrtića Vidici.
Po uzoru na igru tj staklenku koju imaju u skupini, Nera je napravila natpis za staklenku “I  am bored” (dosadno mi je).
Ujedno se pobrinula da joj ne bude dosadno.
Napravila je kartice sa zadacima i njima napunila staklenku. Dobra ideja za sve koji ponekad kažu kako im je dosadno-staklenka puna ideja.
Djevojčica se sigurno prisjetila i njihove staklenke u skupini, za koju su zajedno sa odgojiteljicama osmislilii  zadatke napisane na  engleskom jeziku.

Dakle “recept” za dosadu je staklenka “I am bored!”.
 


         

         


Pripremile : odgojiteljice Željka Lučev i Marijana Slavica, engleska skupina, DV Vidici

No Comments

Comments are closed.

To Top