O NAMA

Dječji vrtić Šibenska maslina jest ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a kojoj je osnivač Grad Šibenik.

Rad se organizira u 6 područnih objekata:

 1. DV VIDICI   –  vrtić/jaslice  u Šibeniku – Vidici, Ulica branitelja domovinskog rata 2G
 2. DV KUĆICA  –  vrtić/jaslice  u Šibeniku – Baldekin I, Stjepana Radića 56
 3. DV PČELICA  –  vrtić/jaslice u Šibeniku – Baldekin I, Stjepana Radića 54A
 4. DV VESELJKO –  vrtić  u Šibeniku – Baldekin III, Mandalinskih žrtava 2
 5. DV RADOST  –   vrtić  u Šibeniku – Baldekin III, Trg Andrije Hebranga 4
 6. DV JUTRO  – vrtić  u Šibeniku – Baldekin II, Petra Preradovića 16

U navedenim područnim objektima organizirano je 32 odgojnih skupina, od toga 22 vrtićke i 10 jasličkih, a od toga 31 odgojnih skupina u kojem djeca borave do 10 sati i 1 odgojna skupina u kojoj djeca borave do 5,5 sati pet dana u tjednu, što je u skladu sa člankom 21. i 22. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10).

U vrtiću su zaposleni odgojno – obrazovni radnici

 • 58 odgojiteljica
 • stručni suradnici – psihologinja, pedagoginja
 • medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica
 • 48 radnika u ostalim službama vrtića: administrativno računovodstvena služba, centralna kuhinja, služba nabave i skladišta, služba održavanja i centralna praonica, što je u skladu sa člankom 24. Zakona predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

NAŠA VIZIJA

razvoj vrtića kao mjesta aktualizacije razvojnih mogućnosti i poštovanja jedinstvene osobnosti i dostojanstva svakog djeteta u poticajnom okruženju

NAŠA MISIJA

usmjerenost na razvoj cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj djelujemo

Cjeloviti razvoj djeteta poticat će se kroz raznovrsne programske aktivnosti:

 • životno-praktične i radne
 • raznovrsne igre, izražavanje i stvaranje djeteta
 • društvene i društveno-zabavne
 • umjetničke
 • istraživačko-spoznajne
 • specifične aktivnosti s kretanjem

kroz provedbu različitih programa razvijamo potencijale djece poštujući prvenstveno njihova prava i potrebe

svojim djelovanjem pružamo potporu obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i razvoju zajednice

PARTNERSTVO S RODITELJIMA

Kako bi se produbilo partnerstvo s roditeljima vrtić će se truditi prepoznati i odgovoriti na one potrebe roditelja, tj. skrbnika djeteta koje su im u određenoj fazi njegova roditeljstva prioritet.

Dijete će u partnerskim odnosima biti aktivan sudionik procesa u percipiranju, istraživanju i međusobnoj gradnji odnosa i odgovornosti te zajedničkom učenju djeteta, roditelja i odgojitelja. Unaprjeđivat će se zajedničko odgojno djelovanje obitelji i vrtića koja doprinosi stvaranju osjećaja sigurnosti i zadovoljstva djeteta u vrtiću/jaslicama

Oblici i mogućnost suradnje roditelja i vrtića:

 • informativni roditeljski sastanak za novoupisanu djecu prije početka pohađanjavrtića/jaslica
 • razmjena informacija i ciljani individualni razgovori odgojitelja i roditelja
 • informativni, edukativni i komunikacijski roditeljski sastanci, radionice za roditelje
 • grupni roditeljski sastanci; odabrane teme prema potrebama roditelja
 • timski pristup u rješavanju specifičnih potreba roditelja
 • neposredno sudjelovanje roditelja u pripremi i ostvarenju različitih aktivnosti s djecom u i izvan vrtića, građenje partnerskih odnosa, uključivanje u rad djece na projektima
 • zajedničke igraonice, radionice, druženja, slavlja…
 • tematske radionice za roditelje iz programa „Rastimo zajedno“
 • ispitivanje mišljenja roditelja o kvaliteti rada vrtića
 • komunikacija putem kutića za roditelje, foto i video dokumentacija
To Top